Result

Our Students
 
 
 
S.No Student Name Percentage
1 VAIBHAV RAMRAKHANI 94.8 %
2 RAKHI SHARMA 94.6%
3 SHEETAL JANGRA 93.2%
4 KANISHK AGARWAL 91.2%
5 DEVESH SHARMA 89.8 %
6 BHAVIKA SHARMA 89.6 %
7 LEHAR NEHBNANI 89.4
8 KULDEEP SINGH 88.8 %
9 MOHD. FAHAD ALI 86.4 %
10 ROSELIN 84.6 %
11 KOMAL MEENA 83.2 %
12 KHUSHI SHARMA 79.8 %
13 JITESH KOOLWAL 78.6 %
14 PRIYANSH BHARDWAJ 77.8 %
15 SAKSHAM MOHANPURIYA 76.4 %
16 AKASH DAYALWANI 75.2 %
17 HIMANSHU JEPH 74.6 %
18 RITU SAINI 72.6 %
19 KASH RAJ 70.8 %
20 HARSHEE SHARMA 70.2 %
21 RITIK JAIN 69.8 %
22 ISHAN ANWAR ALI 68.4 %
23 KARAN SINGH MEENA 67 %
24 ADNAN ANSARI 66.6 %
25 ANKIT SHARMA 69.4 %
26 YASH SHARMA 58.6 %
27 PUNEET NEBHNANI 55.6 %
28 LAKSHAY AGARWAL 52.8 %
29 PRABAL YADAV 52.6 %
30 YUVRAJ SINGH RAJAWAT 52.2 %
31 NEHA BIWAL 50.2 %
32 PUSHPVARDHAN SINGH RATHORE 43.6 %
33 KHUSHI MEENA 40.6 %